Kompleksowa obsługa wynajmu.

Wynajem nieruchomości wymaga znajomości określonych procedur prawnych. To sprawia, że samodzielne działania w tej mierze mogą być obarczone dużym ryzykiem. Wynajem jest także bardzo pracochłonny, oraz wymaga dyspozycyjności. Nasz czas poświęcamy wyłącznie zgłębianiu wiedzy prawnej, która jest dodatkowo weryfikowana w praktyce, oraz bieżącej obsłudze powierzonych nam nieruchomości.

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą, działającą w oparciu o udzieloną przez Ministra Infrastruktury, licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami Mirosława Bereźnickiego, numer licencji 2287. Korzystając z naszych usług uzyskujecie Państwo dostęp do naszej wiedzy, doświadczenia i cennych informacji.

Nasze Biuro Nieruchomości posiada ubezpieczenie OC każdej dokonywanej transakcji. Pamiętajcie Państwo, że pośrednik posiadając ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej dysponuje zabezpieczeniem na pokrycie ewentualnych strat. Natomiast jeżeli sami Państwo popełnicie błąd ponosicie konsekwencje prawno-finansowe nie rzadko dorobkiem swojego życia. Dlatego nie warto ryzykować - warto skorzystać z naszych usług.

Kompleksowa obsługa wynajmu jest ofertą skierowaną do właścicieli mieszkań. Polega ona na pełnej obsłudze wynajmu, od sporządzenia oferty, intensywnej reklamy, prezentacji mieszkania, do wyszukania najemcy wraz z jego weryfikacją, poprzez spisanie umowy oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, pobór opłat w trakcie najmu, do odbioru mieszkania wraz ze sporządzeniem końcowego protokołu, rozliczenie opłat licznikowych, a następnie wyszukania kolejnego najemcy. Wynajmujemy tylko dobrym i sprawdzonym najemcom. Gwarantujemy ciągłość najmu, oraz dzięki naszemu systemowi weryfikacji najemców, ściągalność należności od najemców. Szczegółowe informacje tel. 796 898 113. Cena takiej usługi jest porównywalna ze zwykłą usługą pośrednictwa polegającą tylko na znalezieniu najemcy.

Podobne poradniki dla właściciela nieruchomości

Wynajem. Ciężki kawałek chleba.
Pułapki w umowach najmu.
Kompleksowa obsługa wynajmu.
Gwarancja wysokiej jakości. Odbyte szkolenia.
Jakie są perspektywy na rynku wynajmu.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Oddanie w najem nieruchomości.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Sprzedaż nieruchomości.
Copyright © 2012 Seweryn Bereźnicki
Powered by w-chmurze.com