Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika?
Oddanie w najem nieruchomości.

W celu zapewnienia skuteczności prawnej transakcji oraz bezpieczeństwa stron umowy dobry pośrednik wymaga od właściciela kompletu dokumentów potwierdzających stan prawny zgłaszanej nieruchomości.

Osoba zgłaszająca się do pośrednika powinna na wstępie udokumentować swoją tożsamość. Bez wątpienia dokumentem, potwierdzającym tożsamość, zgłaszającego się do pośrednika, właściciela, jest dowód osobisty. Jeśli działa on w imieniu osoby prawnej (np. spółki z o.o, fundacji czy stowarzyszenia) koniecznym będzie przedłożenie odpisu z KRS, na podstawie którego pośrednik ustali, czy osoba zgłaszająca się jest rzeczywiście uprawniona do reprezentowania danego podmiotu.

Równie ważne jest stwierdzenie prawa do rozporządzania nieruchomością. W celu stwierdzenia tytułu prawnego należy przedstawić notarialną umowę sprzedaży, darowizny, lub zamiany na mocy którego uzyskaliśmy prawo własności. Podobny skutek nabycia własności może wynikać z prawomocnego postanowienia Sądu (np. w postępowaniu spadkowym). Jeżeli dla mieszkania założona jest Księga Wieczysta należy przedstawić jej numer. Jeśli Państwa KW nie została jeszcze zmigrowana do elektronicznej bazy danych (Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych), będziemy potrzebować wypisu z KW.

W naszym biurze wymagane są jeszcze dodatkowe dokumenty (inne biura mogą ich nie oczekiwać): naliczenie opłat przez zarządcę budynku (np. Spółdzielnię Mieszkaniową), ostatni dokument rozliczeniowy za media wystawiony przez zarządcę budynku, rachunek za energię elektryczną, rachunek za gaz, rachunek za telefon, rachunek za internet, rachunek za telewizję kablową, inne nie wymienione rachunki obciążające nieruchomość. Proszę także przynieść swój numer rachunku bankowego na który mają być przelewane środki za wynajem nieruchomości.

Podobne poradniki dla właściciela nieruchomości

Wynajem. Ciężki kawałek chleba.
Pułapki w umowach najmu.
Kompleksowa obsługa wynajmu.
Gwarancja wysokiej jakości. Odbyte szkolenia.
Jakie są perspektywy na rynku wynajmu.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Oddanie w najem nieruchomości.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Sprzedaż nieruchomości.
Copyright © 2012 Seweryn Bereźnicki
Powered by w-chmurze.com