Podatki w wynajmie. Rejestracja umowy najmu w Urzędzie Skarbowym

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadza dwa typy umów najmu. Najem, nazwijmy go na potrzeby tego artykułu "podstawowy" oraz najem okazjonalny.

Najem podstawowy nie podlega obowiązkowej rejestracji w urzędzie skarbowym. Podatnik nie zgłasza zawarcia takiej umowy w Urzędzie Skarbowym. Musi jednak dopełnić innego obowiązku. Jeśli jest to jego pierwszy wynajem musi wybrać formę opodatkowania, a następnie odprowadzać podatek w odpowiedniej wysokości.

Inaczej jest w przypadku najmu okazjonalnego. Zawarcie takiej umowy trzeba zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia. Może to być pieczęć z biura podawczego albo w przypadku wysyłki pocztą może to być kopia zgłoszenia potwierdzona przez urząd skarbowy (niewielka opłata skarbowa). Urząd wydaje kopie w ciągu kilku dni, czasem od ręki.

Podobne poradniki dla właściciela nieruchomości

Wynajem. Ciężki kawałek chleba.
Pułapki w umowach najmu.
Kompleksowa obsługa wynajmu.
Gwarancja wysokiej jakości. Odbyte szkolenia.
Jakie są perspektywy na rynku wynajmu.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Oddanie w najem nieruchomości.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Sprzedaż nieruchomości.
Copyright © 2012 Seweryn Bereźnicki
Powered by w-chmurze.com