Podatki w wynajmie. Wzór pisma do Urzędu Skarbowego. Wybór opodatkowania na zasadach ogólnych na 2013.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania. Wynika ona z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


			
								Wrocław, 14 stycznia 2013 r.

																		
Igrek Iksiński
Ul. Trzebnicka 12/15
51-112 Wrocław
NIP 000-000-00-00
							Naczelnik
							Urzędu Skarbowego
							Wrocław-Psie-Pole
							
							

	Zgodnie z art.9a ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013 
i w latach następnych wybieram zasady ogólne w odniesieniu do przychodów z najmu 
prywatnego, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 6 cyt. ustawy.

	
	
Podpis
			
			

Podobne poradniki dla właściciela nieruchomości

Wynajem. Ciężki kawałek chleba.
Pułapki w umowach najmu.
Kompleksowa obsługa wynajmu.
Gwarancja wysokiej jakości. Odbyte szkolenia.
Jakie są perspektywy na rynku wynajmu.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Oddanie w najem nieruchomości.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Sprzedaż nieruchomości.
Copyright © 2012 Seweryn Bereźnicki
Powered by w-chmurze.com