Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika?
Sprzedaż nieruchomości.

W celu zapewnienia skuteczności prawnej transakcji oraz bezpieczeństwa stron umowy dobry pośrednik wymaga od właściciela kompletu dokumentów potwierdzających stan prawny zgłaszanej nieruchomości.

Osoba zgłaszająca się do pośrednika powinna na wstępie udokumentować swoją tożsamość. Bez wątpienia dokumentem, potwierdzającym tożsamość, zgłaszającego się do pośrednika, właściciela, jest dowód osobisty. Jeśli działa on w imieniu osoby prawnej (np. spółki z o.o, fundacji czy stowarzyszenia) koniecznym będzie przedłożenie odpisu z KRS, na podstawie którego pośrednik ustali, czy osoba zgłaszająca się jest rzeczywiście uprawniona do reprezentowania danego podmiotu.

Niektóre osoby mogą potrzebować wsparcia przy skompletowaniu dokumentacji, dlatego nasze biuro oferuje pomoc przy pozyskaniu odpowiednich dokumentów.

Poniżej prezentuję zestawienie potrzebnych dokumentów przy różnych typach nieruchomości:

Sprzedaż mieszkania, domu lub lokalu stanowiącego odrębną własność nieruchomości:
- dowody osobiste właścicieli,
- zaświadczenie o braku zaległości czynszowych,
- akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości

Sprzedaż mieszkania stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
- zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania lub odpis z Księgi Wieczystej w przypadku założonej Księgi Wieczystej,
- odpis z Księgi Wieczystej,
- dowody osobiste właścicieli,
- akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
- wypis z rejestru gruntów i budynków,

Sprzedaż domu w trakcie budowy:
- odpis z Księgi Wieczystej,
- akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości gruntowej,
- pozwolenie na budowę,
- dziennik budowy,
- dokumentacja techniczna budynku - projekt,
- dowody osobiste właścicieli,
- mapka geodezyjna

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:
- odpis z Księgi Wieczystej,
- mapka geodezyjna,
- zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy,
- wypis z rejestru gruntów,
- akt notarialny lub inny akt własności,
- dowody osobiste właścicieli,

Podobne poradniki dla właściciela nieruchomości

Wynajem. Ciężki kawałek chleba.
Pułapki w umowach najmu.
Kompleksowa obsługa wynajmu.
Gwarancja wysokiej jakości. Odbyte szkolenia.
Jakie są perspektywy na rynku wynajmu.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Oddanie w najem nieruchomości.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Sprzedaż nieruchomości.
Copyright © 2012 Seweryn Bereźnicki
Powered by w-chmurze.com